Español   Català   

L’any 1950 Josep Sarroca Aragonés, va començar l’activitat del que és avui la nostra empresa, sempre dedicada a la instal·lació elèctrica i fontaneria, fins que el dia 18 de juliol del 1962 va patir un accident i morí. Aleshores va continuar la seva esposa Joana Montagut anomenant-se Electricitat Vda. Sarroca, fins l’any 2003 en que, seguint en la mateixa línia, passà a dir-se Electricitat Sarroca

Electricitat Sarroca
Electricitat Sarroca